AFDELING: Doetinchem e.o.

Inleiding

NBV-afdeling Doetinchem en omstreken is op 3 juni 1910 opgericht. De afdeling heeft ongeveer 40 leden. De verenigingsbijenstal 't Imkershöfke staat in Natuurpark Overstegen, naast de Groene Knoop,  Boddens Hosangstraat 100 in Doetinchem. Sinds 2014 beheren we ook de bijenstal op Natuurbegraafplaats Slangenburg, Nutselaer 4 in Doetinchem. De bijenstal in Natuurpark De Greephorst is sinds 2021 in beheer.

Ons doel is: het bevorderen van de bijenteelt. Dit proberen we te bereiken door:

1. Het vergroten van kennis.

2. Het verbeteren van de resultaten van het bijenhouden.

3. Het geven van voorlichting.

4. Het behartigen van de belangen van onze leden.

Net als bijna alle imkers in ons land, houden de leden van NBV-afdeling Doetinchem e.o. bijen als hobby. Omgang met bijen brengt mensen in nauw contact met de natuur, terwijl de bijen van hun kant één van de oudste landbouw-ambachten beoefenen, namelijk de bestuiving. Zo wordt elke imker geconfronteerd met de mogelijkheden en de problemen van zowel natuurbescherming als de hedendaagse land- en tuinbouw.

Ben je geïnteresseerd in bijenhouden of wil je lid worden? Neem dan contact op via nbvdoetinchem@gmail.com, of informeer bij een van onze bestuursleden. 

Bestuur

Voorzitter: vacante functie

Secretaris:Ina van der Vlist, 0314-326747

Penningmeester: Gerrit Harmsen, 0314-341322

Roy Tomesen, 06-12248450

Jos Smits, 0314-643264

Aart Mudde, ahmudde@gmail.com

Wouter Leerink, leerink6@gmail.com

Bijenhouden in Doetinchem e.o.

Het is voor beginnende imkers belangrijk om de theorie van het bijenhouden onder de knie krijgen. Dat gaat het makkelijkste door het volgen van een imkerscursus voor beginners. De praktijk komt in de loop van het jaar aan bod. Voor wie wil starten met bijenhouden, stelt onze afdeling één volk ter beschikking. Het bijbehorende materiaal kan geleend worden. Als je blijft imkeren mag je het volk houden. De kast gaat weer terug naar de vereniging. Beginnende imkers mogen rekenen op steun van de vereniging. Zij organiseert indien nodig cursussen, samen met de NBV-Groep Achterhoek. Door de vereniging wordt een mentor aangewezen die je het eerste jaar begeleidt met imkeren. Verder worden er praatavonden georganiseerd om informatie uit te wisselen. Ook organiseren we jaarlijks een barbeque en een inwinteringsmaaltijd. Via internet en mail proberen we iedereen op de hoogte te houden van actuele informatie.

Sinds 2011 doen we bijna ieder jaar mee met de Landelijke Open Imkerijdagen(LOI). In 2022 doen we niet mee met de LOI. De volgende open dag in Natuurpark Overstegen is op 27 augustus 2022.

Verschillende Doetinchemse imkers reizen met hun bijen naar fruit, koolzaad, acacia, linde en of de heide. Voor koolzaad- en heidedracht gebeurt dit in verenigingsverband. 

Facebook: Bijen in Doetinchem 

Contactgegevens

Voor zwermmeldingen belt u:

Gerrit Harmsen
0314-341322
g.harmsen2@chello.nl

Jos Smits
0314-643264

Ina van der Vlist
0314-326747

nbvdoetinchem@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.